Buduća obaveza državljana trećih zemalja, među njima i BiH, da za ulazak u šengenski prostor prethodno pribave odobrenje za putovanje, koje će se plaćati pet eura, samo je oblik zaštite EU i njenih građana i ništa više, istakao je Predrag Praštalo, predsjednik Evropskog pokreta u BiH.

Kazao je da EU nije u interesu da joj ne dolaze ljudi kao turisti, poslovni partneri i slično.

Sve elektronski

Ova obaveza trebala bi postati praksa 2020. godine, kada se očekuje da će profunkcionisati Evropski sistem za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), a Praštalo je dodao da se očekuje da ga da do kraja ove godine evropske institucije izglasaju.

Napomenuo je da će, s obzirom da se odobrenje traži, plaća i dobija elektronski, to predstavljati mogući problem samo starijem pučanstvu koje nema pristup internetu, ali je uvjeren da i ti ljudi imaju djecu i unučad koji su elektronski pismeni.

Šta treba

Predviđeno je da građani na koje se ovo odnosi podnesu online zahtjev za odobrenje ulaska, uplate elektronski pet eura i tada, nakon provjera, na mail dobijaju odobrenje, što ne bi trebalo da traje duže od desetak minuta, ili im se odbije izdavanja odobrenja. Ipak, kako su ranije ukazali i iz Delegacije EU u BiH, ogromna većina će dobiti odobrenje koje važi pet godina ili do isteka važenja pasoša.

(avaz.ba)