Uporedo sa restauratorskim radovima na objektu  Varoške džamije u Travniku na prostoru harema  džamije  deset dana odvijala su se zaštitna arheološka istraživanja koje je predvodio tim Zavičajnog muzeja Travnik zajedno sa studentima arheologije iz Travnika, Visokog i Sarajeva.  Istraživanja su pokrenuta i finansirana od strane Medžilisa Islamske zajednice Travnik i to ovo je prvi lokalitet ove vrste koji se istražuje na području Travnika. Kako je u  sklopu restauracije i rekonstrukcije džamije predviđena izgradnja abdesthane bilo je neophodno izvršiti zaštitna istraživanja.

U haremu Varoške džamije pronađena velika količina arheološkog materijala

-Primarni cilj bio je pronalazak i izmještanje starog mezarja kako bi se izgradnja mogla nesmetano odvijati. Pored santrača, nišana i samih mezara na ovom lokalitetu pronađena je velika količina pokretnog arheološkog materijala koji potječe iz gotovo svih perioda prošlosti. Posebno su zanimljivi nalazi litičkog materijala, dijelovi narukvice izrađene od staklene paste koja se datira u period između 1. i 2. stolječa nove ere , fragmenti srednjovjekovnih posuda, ali i nalazi keramičkog posuđa i lula iz osmanskog perioda. – pojasnila nam je arheologinja, mr. Ajla Sejfuli.

 

 

 

U haremu Varoške džamije pronađena velika količina arheološkog materijala

 

Sve pokretne nalaze Medžlis Islamske zajednice Travnik poklanja Zavičajnom muzeju Travnik, a nakon njihove obrade planirana  je i izložba na kojoj će posjetioci moći da vide izložene predmete.