Kantonalni odbor Organizacije demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995 „Srednja Bosna“ Travnik donio je odluku da podrži projekat zbrinjavanja socijalno ugroženih boraca, potvrdio je za potal travnik-grad.info, Nevzudin Vihrić, predsjednik Kantonalnog odbora.

-Pozivamo demobilsane borce koji su socijalno ugroženi i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, kao i one koji su napunili 65 godina, a nisu riješili status kao penzioneri da se prijave uz potrebnu dokumentaciju koja će biti prosljeđena resornom Federalnom ministarstvu. – pojasnio nam je Vihrić.

Demobilisani boraci sa područja srednje Bosne trebaju predati uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama, potvrdu sa Biroa za zapošljavanje o nezaposlenosti ili iz PIO da ne primaju penziju, kopiju lične karte i broj tekućeg računa.

Dokumenta će se prikupljati do 15. augusta nakon čega će biti prosljeđenau federalno Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 

(www.travnik-grad.info)