U uvodu su se učesnicima stručnog seminara obratili ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, Katica Čerkez i kantonalni premijer Tahir Lendo.

U nastavku rada stručnog skupa obrađene su teme Razvoja sigurnosti mladih vozača, standardi vožnjer, reforma obukevozača, standardi kvalitetnog ispitivanja, a nakon toga uslijedila je stručna radionica.

U radu seminara učestvovali su instruktori iz auto-škola sa područja srednje Bosne, te licencirani predavači i ispitivači.