GS – Tvornica mašina Travnik kao izvozno orijentisana firma sa godišnjim udjelom izvoza od 98 %, proizvodi mašinske dijelove za njemačke i austrijske firme. U svom sastavu posjeduje i Odjel štamparije koji aktivno radi na očuvanju tradicije štamparstva u Srednjobosanskom kantonu kao i na razvoju tehnologije i znanja u štamparskoj industriji.

Tvornica je u većinskom vlasništvu njemačke firme Global Sourcing GmbH. Sastoji se od mladog, motivisanog i visokokvalitetnog tima spremnog na kontinuirano profesionalno usavršavanje i edukaciju. Sa tendencijom širenja proizvodnih kapaciteta i zapošljavanja novih radnika objavljuje:

 

                                                                                      O G L A S

                                                                           za prijem u radni odnos

 

  1. Kuhar/ica …………………………………………………………………………….1 izvršilac

 

Uslovi koje kandidat treba ispunjavati:

  • Završena kuharska škola
  • Poželjno radno iskustvo u struci (1 godina) ali nije obavezno
  • Sposobnost za samostalan i timski rad

 

 

 

 Prijave slati na e-mail: [email protected] ili dostaviti lično ili preporučenom poštom poslati na adresu:

 

GS – Tvornica mašina Travnik

Slimena b.b.

72270 Travnik

Bosna i Hercegovina

sa naznakom: „ Prijava na Oglas“

 Rok za prijavu: 10 dana od dana objave oglasa.

 

D I R E K T O R                    

mr.sc. Snježana Köepruner,dipl.ing