U  prostorijama kompanije GS TMT  d.o.o. Travnik, Slimena održana je treća sjednica Privrednog savjeta Općine Travnik tokom koje su prezentirane informacije o progresu u implementaciji ranijih zaključaka Savjeta, a koji su direktno usmjereni ka stvaranju boljeg poslovnog okruženja, te razmotreni daljnji koraci u radu.

 

Na početku sjednice članovi Savjeta, ispred poslovne zajednice, još jednom su istaknuli problem nedostatka radne snage i ponovili da je neophodna reakcija sistema kako ovaj problem ne bi ugrozio postojeće poslovne procese, s obzirom na odliv kvalificirane radne snage, te nemogućnost brzog pronalaska adekvatne zamjene, što može uzrokovati otkazivanje  poslova i gubitak tržišta, te naglasili da je ovakav ambijent prijetnja postojećim i potencijalnim investicijama.

 

Općina Travnik nastavlja s reformama poslovnog okruženja

 

Realizirajući zaključke s prethodne sjednice u vezi s popularizacijom deficitarnih zanimanja i zadovoljavanjem potreba poslodavaca za tim profilom radne snage, Savjet je odlučio da se prvobitno sačini pilot projekt koji će tretirati jedno zanimanje, kako bi se ocijenio učinak ovog načina komunikacije na tržištu rada, a nakon čega će razmatrati mogućnost proširivanja obuhvata promocije deficitarnih zanimanja.

 

Općinska administracija je svjesna složenosti ovog problema i voljna da učestvuje u njegovom rješavanju te će u tom smislu podržati i realizirati zahtjev Savjeta da se uspostavi sistem za praćenje potreba poslodavaca koji će Općini indicirati potrebe za radnom snagom u kratkom roku od 6 do 12 mjeseci, te dati mogućnost da adekvatno i na vrijeme reaguje. Na ovaj način će se stvoriti pretpostavke za nesmetano odvijanje postojećih poslovnih procesa i realizaciju novih investicija koje iziskuju novu radnu snagu.

 

Privredni savjet okuplja najeminentnije privrednike s područja općine Travnik, a formiran je u aprilu ove godine kako bi se lokalnim privrednicima omogućilo aktivno učešće u procesu unapređenje poslovnog okruženja u općini Travnik. Osnivanje Savjeta i provedene reforme su konkretni rezultati projekta privlačenja investicija i poboljšanja poslovnog okruženja (LIFE) koji provodi Grupacija Svjetske banke u saradnji s Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, a kojem je Općina Travnik pristupila u decembru prošle godine.