Općina Travnik osigurala je uslove za Wi-Fi otvorenu mrežu na šest lokacija: Plava voda, Žitarnica, igralište kod OŠ“Travnik“ , park ispred zgrade Općine, igralište na Kalibunaru i Centralni trg.

Već od danas za korisnike su otvorene mreže na lokacijama : Plava voda, Žitarnica, igralište kod OŠ“Travnik“ i park ispred zgrade Općine,  a u narednim danima biće puštene u rad i mreže na ostale dvije lokacije.

Ova općinska aktivnost značajna je kako za građane Travnika tako i za turiste. Naziv otvorene mreže ili hotspot-a je „Travnik“.

Važno napomenuti da je ovo  samo početak osiguranju pokrivenosti otvorenom mrežom što većeg područja općine Travnik.