-Imamo manjak kvalificirane radne snage. Na slučaju zavarivača i programera za CNC strojeve to je očito. Nas je sedam zavarivača napustilo i otišli su u inostranstvo. Na birou je 246 zavarivača koji se ne javljaju na konkurse. Izlaz je u reformi obrazovnog sistema i uvođenju „dulanog obrazovanja“  po uzoru na Njemačku. – kazala  je Snježana Kopruner, direktorica GS TMT na prezenticiji koju je upriličio Privredni savjet općine Travnik, a prisustvovli su predstavnici entiteskih privrednih komora, Vlade SBK i resornog ministarstva, Općine Travnik, te brojnih firmi iz srednje Bosne.

 

"Dualni sistem“ obrazovanja za strukovne škole rješenje za BiH!

 

U „dualnom sistemu“ koji finansira država u Njemačkoj, a ostali učesnici procesa su  privredne komore i poslodavci, prijavi se oko 1,4 miliona polaznika za 329 zanimanja. Oni po četiri dana provode na praksi u kompanijama, a jedan dan u školi na općim predmetima. Polaznici ove obuke dobijaju i 795 eura naknade i nisu na birou za nezaposlene. I nakon toga imaju mogućnost studiranja.

Sličan pilot-projekat GS Tvornica mašina provela je u saradnji sa njemačkom organizacijom GIZ i u prvoj generaciji od 20 polaznika obuke devet je dobilo stalno zaposlenje, a u toku je druga generacija. Projekat traje tri godine, ali se postavlja pitanje šta nakon tri godine?

Direktorica Kopruner inicirala pokretanje sličnog projekta koji bi značio neku  vrstu obrazovne reforme na području SBK već početkom naredne školske godine.