Vizionarska nadanja Rektora IUT-a, Akademika, Prof.dr. Ibrahima Jusufranića, svoje daljnje metodološko uobličavanje dobijaju internacionalizacijom nastavno-naučno istraživačkih i akademskih ciljeva i unutar potpisanog Memoranduma o razumijevanju sa Kavkaskim univerzitetom iz Tbilisija, Gruzija od 11.11.2017.g.

 

Međunarodna naučna saradnja će biti uobličena kroz realizaciju zajedničke naučno-istraživačke saradnje od interesa za obje strane; razmjenu iskustava između fakulteta, članica oba univerziteta; razmjenom publikacija i knjiga, zajedno sa ostalom naučnom literaturom; razmjenom akademskog osoblja i studenata kao i zajedničkom organizacijom naučnih događaja, uz realizaciju usklađenih aktivnosti unutar budućih zajedničkih naučno-istraživačkih projekata.

 

U ime državnog Kavkaskog univerziteta, Memorandum je potpisao Prof.dr. Kakha Shengelia i već po njegovom potpisivanju, oba univerziteta su pristupila inicijativi realizacije dogovorenih metodoloških smjernica, preko ovlaštenih koordinatora obje strane.

 

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik