Općina Travnik  je već duži niz godina prepoznatljiva i konkurentna destinacija. Broj  posjeta i boravaka je svake godine sve veći što je rezultiralo ne samo povećanjem turističke potrošnje, nego je utjecalo na realizaciju niza investicija u razvoj turizma otvarajući nova radna mjesta.  Turizam u Travniku doživaljava razvoj, pa se ukazala potreba za izradom Strateškog dokumenta koji ima za cilj sistemsko unapređenje ove privredne grane.

Na preko 200 stranica obrađeno je trenutno stanje u oblasti turizma i resursi, analiza tržišta, turistička potražnja, strateški ciljevi i opratzivni sistem za EU fondove

Travnik i Vlašić su konkurentne destinacije tokom cijele godine

 

 

-Projekti koji su sastavni dio ove Strategije nisu posebno zahtjevni, ali su temeljiti i sam dokument je temelj sistemskog razvoja turizuma. Jedan od vijećnika je pomenuo kako je prvi dokument o razvoju turizma u Travniku izrađen 1967. godine i ja mogu reći da je ovo drugi nakon 50 godina. Za godinu dana rada uspjeli smo kreirati dokument koji je jednoglasno usvojen  u nacrtu. Očekujem  da će se projekti iz oblasti turizma ubuduće izdašnije realizirati. Neki od projekata se realizuju ili su realizovani, ali Strategija daje smjernice i prioritete. – kazao nam je Samer Dolovac, voditelj projekta.

 

 

 

 

Prema riječima Miroslava Matoševića, direktora Turističke zajednice SBK i jednog od voditelja projekta, činjenica da se ovaj dokument radi nakon nekoliko decenija je otežavala rad, ali ipak se došlo do dokumenta koji je petogodišnji plan i osnova za jedan dugoročni razvojni dokument.

Travnik i Vlašić su konkurentne destinacije tokom cijele godine

 

 

 

 

 

-U tom dokumentu ćemo moći planirati i neke mega projekte. Ovo je dobra osnova za dalje i buduće korake u razvoju turizma. – istaknuo je Matošević.

 

 

Ovaj dokument, ali i rezultati u proteklim godinama Travnik i Vlašić su definisali kao visokosadržajne destinacije koje su zanimljive za turiste tokom 365 dana u godini i konkurentne na bh. tržištu.

 

 

K.Kavazović/Dnevni avaz

 

 

Turizam strateški pravac Travnika

 

U anketi koja je provedena čak 67 posto ispitanika je kazalo kako je razvoj turizma strateški pravac općine Travnik, dok se svega 12 poso ispitanika ne slaže sa ovim opredjeljenjem. Općina Travnik je samo u protekloj godini kroz razne projekte koji su direktno ili indirektno vezani uz razvoj turizma izdvojila 900.000 KM.