Njemačka firma iz metaloprerađivačke industrije u BiH traži dobavljače za male, srednje i velike serije. Njemačka firma je specijalizovana u slijedećim oblastima: tehnike habanja, mehanička obrada, postupci zavarivanja, čelične konstrukcije, gradnja postrojenja.

 

Zainteresove firme trebaju dostaviti ispunjen prijavni obrazac iz priloga na e-mail [email protected] najkasnije do srijede, 24. januara/sječnja 2018. godine.

Više informacija o saradnji sa njemačkom firmom je moguće dobiti na upit.

Kontak osoba: Sanjin Purgić, Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini, Fra Anđela Zvizdovića 1 (UNITIC B19) | 71000 Sarajevo

T: +387 33 295 913 | M: +387 61 474 758 | F: +387 33 295 920

E: [email protected] | Skype: purgic.ahk | http://bosnien.ahk.de