U  Kongresnoj dvorani Franšiznog centra BiH u Vitezu danas je održana  svečana promocija IX. naraštaja bachelora i VII. naraštaja magistranata sva četiri fakulteta Sveučilišta/Univerziteta “Vitez” Vitez.

 

Na Fakultetu poslovne ekonomije I. ciklus studija uspješno je završilo 52 studenata, na Fakultetu informacijskih tehnologija 50, na Fakultetu zdravstvenih studija 42 i na Fakultetu pravnih nauka 22 studenta.

Diplome završenog II. ciklusa studija dobilo je 39 magistranata, od čega na Fakultetu poslovne ekonomije njih 14, koliko i na Fakultetu zdravstvenih studija, na Fakultetu informacijskih tehnologija 6 magistranata te petero magistranata Fakulteta pravnih nauka.

Posebne čestitke uspješnim studentima uputili su rektor Sveučilišta, prof.dr. Mirko Puljić i prorektor za nastavu i studentska pitanja, prod.dr. Kadrija Hodžić.

Promovirano 166 bachelora i 39 magistara Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

Tokom svečanosti najboljim studentima uručene su Rektorove pohvale i prigodne nagrade, dar Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ i tvrtke cm-cosmetic market.

S najboljim prosjekom ocjena (10,00) nagrađeni su Samir Ščetić na II. ciklusu Fakulteta informacijskih tehnologija i njegov kolega na I.ciklusu FIT-a Nešad Krnjić, također s prosjekom ocjena 10,00. Dobitnice/i Rektorove pohvale su i Envera Halilčević (prosjek ocjena 9,83) na II. ciklusu Fakulteta poslovne ekonomije, Ivana Bodulović (prosjek ocjena 9,6) na I. ciklusu Fakulteta poslovne ekonomije, Arnela Šabić (prosjek ocjena 9,57) na II. ciklusu Fakulteta zdravstvenih studija, Edita Hrustemović (prosjek ocjena 9,5) na II.ciklusu Fakulteta zdravstvenih studija i Mirza Jahić (prosjek ocjena 9,5) na II. ciklusu Fakulteta zdravstvenih studija.

U glazbenom dijelu programa nastupili su članovi zbora Srednje glazbene škole Jakova Gotovca iz Novog Travnika, pod ravnanjem profesora Josipa Popovića.

 

(Sveučilište/Univerzitet “Vitez”)