Na Fakultetu pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ počele su vježbe iz predmeta Pravna klinika iz oblasti krivičnog prava.

 

„Pravna klinika i  simulacija suđenja oblik su praktične nastave koja se realizira na Fakultetu pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, u okviru koje studenti rješavaju konkretne predmeta iz prakse. Odvija se u tri faze i to: u prvoj fazi studenti uče pisati osnovne pravne akte iz određene pravne oblasti, u drugoj fazi praktično primjenjuju znanja, prate suđenja i učestvuju u primjeni pravnih propisa i u trećoj fazi simuliraju uloge suca, tužitelja, odvjetnika, svjedoka itd.“, kazao je  viši asistent, mr. Adnan Pirić, pod čijim se mentorstvom odvijaju spomenute vježbe.

Veliki interes studenata za vježbe iz Pravne klinike

Dodao je kako se naši studenti prava, inače dvostruki regionalni prvaci u takmičenju u simuliranju suđenja, ovim vježbama pripremaju i za Simulaciju suđenja koju će organizirati za predstojeće Dane općine Travnik te za IV. regionalno natjecanje privatnih pravnih fakulteta 2018.

Studentica druge godine prava, Emina Đelilbašić, smatra kako je ovim praktičnim vježbama studentima omogućeno susretanje s određenim detaljima iz prakse, čime stječu neophodna znanja i vještine za budući profesionalni poziv i kako je naglasila, s tim mišljenjem slažu se i njezine kolege.