Središte za cjeloživotno učenje (SCU) u saradnji sa Savezom udruga/udruženja za organsku proizvodnju Organsko u Federaciji BiH organizira konferenciju pod nazivom  „Značaj organske proizvodnje u razvoju ruralnih područja“.

 

Gosti predavači su  prof.dr.  Nezir Tanović, mr. Sejad Herceg i Mejra Halilović. U sklopu konfrencije Središte za cjeloživotno učenje (SCU) i Centar za razvoj i podršku  organskim proizvođačima potpisat će sporazum o saradnji, a SCU će predstaviti web aplikaciju „Slijedi domaće“ – Domaća hrana i proizvodi.

U sklopu konferencije bit će predstavljeni renomirani proizvpdđači organaksih proizvoda: Balić, OPG Gučogorka, Halilović doo i Organska proizvodnja Herceg.