U okviru projekta „Transgeneracijsko prenošenje nasilja – prekidanje kruga zlostavljanja“, jučer je u školama koje učestvuju u projektu, obilježen Međunarodni dan djece žrtava nasilja.

 

U srednjim školama u Travniku, Jajcu, Vitezu, Novom Travniku i Bugojnu, vršnjački edukatori Centra za edukaciju mladih jučer i danas održavaju radionice na temu nasilja nad ženama i djecom, a u svakoj školi, koja učestvuje u projektu, otvoren je i informativni kutak sa informacijama o tome kome se može prijaviti nasilje, te gdje žrtve nasilja mogu potražiti pomoć.

Četvrti juni su 1983. godine Ujedinjene nacije proglasile Međunarodnim danom djece žrtava nasilja, s ciljem podsjećanja ljudi da veliki broj djece svakodnevno doživljava različite oblike nasilja, kao i naglašavanja važnosti zaštite prava djece i borbe protiv nasilja.

 

Međunarodni dan djece žrtava nasilja

 

Nasilje nad ženama i djecom najčešće se dešava u porodici, odnosno bračnim i vanbračnim zajednicama, a obuhvata zanemarivanje, fizičko, psihičko nasilje i seksualno iskorištavanje.

Obilježavanje Međunarodnog dana djece žrtava nasilja u svih pet škola istovremeno ujedno je i centralna aktivnost u ovom ciklusu projekta, koji je direktno i indirektno obuhvatio više od 2000 učenika u SBK. Njih oko stotinu obučeno je za vršnjačke edukatore na temu nasilja nad ženama i djecom i osnaženo da o tom problemu pričaju u svojim vršnjačkim grupama. Učenici navedenih pet srednjih škola protekle godine imali su priliku pogledati dio predstave „Skrivene sjene“, koja im je pokazala sa čime se sve žene i djeca žrtve nasilja suočavaju, te poslala poruku zašto je važno pričati o ovom problemu i razbijati tabu koji je oduvijek vezan za njega.

Projekat “Transgeneracijsko prenošenje nasilja – prekidanje kruga zlostavljanja”, čiji cilj je prevencija transgeneracijskog prenošenja nasilja među učenicima srednjih škola, finansiran je kroz Fond ekonomske podrške Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

 

(CEM)