Tokom studijskog putovanja u Veliku Britaniju, voditelj Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta/Univerziteta VITEZ, dipl.ecc. Siniša Dukić je posjetio i održao vrlo uspješne sastanke sa većim brojem univerziteta u Manchesteru, Salfordu i Prestonu.

 

 

Prilikom posjete gradu Manchesteru, obišao je jedan od najboljih svjetskih univerziteta, The University of Manchester gdje je, u svojstvu predstavnika Sveučilišta/Univerziteta VITEZ, prisustvovao predavanjima prof. Claudija Vignalija, koji je i redovni profesor Sveučilišta/Univerziteta VITEZ. Predavanju su prisustvovali i dva doktoranda našeg Sveučilišta iz Nigerije,  Oreh Okuji i Baba Musa.

Na Univerzitetu Salford ( University of Salford), Siniša Dukić je održao sastanak sa Richardom Bellom koji je u svojstvu predstavnika ERASMUS ureda univerziteta u Salfordu izrazio spremnost da dva univerziteta otpočnu aktivnosti na suradnji i implementaciji projekata mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, kao i pripremi ERASMUS projekata iz segmenta K 1 i K 2. Tokom razgovora o ERASMUS-u, nama se pridružio i prof. dr. Tahir Rashid, voditelj Ureda za marketing i strategiju Univerziteta Salford, inače vanredni profesor na međunarodnom doktorskom studiju našeg Sveučilišta.

 

 

Kada se govori o University of Central Lancashire, smještenom u Prestonu, prof. dr. Robin Carey, direktor Odjela za akademsko planiranje i marketing je u razgovoru sa Sinišom Dukićem dogovorio suradnju po pitanju ERASMUS-a i projekata od zajedničkog interesa za obje visokoškolske ustanove. Ovdje treba istaknuti da je prof. dr. Carey svršeni doktorant međunarodnog doktorskog studija Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ te da je našu doktorsku diplomu uspješno nostrificirao u Velikoj Britaniji i stekao poziciju koja je visoko rangirana u ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Sveučilište/Univerzitet VITEZ i njegov Ured za međunarodnu suradnju će u godinama koje dolaze nastaviti aktivnosti na prezentaciji naše visokoškolske ustanove u državama EU kako bi prezentirao mogućnosti studiranja na našem Sveučilištu, pritom garantirajući kvalitetu i izvrsnost koja se cijeni u Ujedinjenom Kraljevstvu.