Danas je na Internacionalnom Univerzitetu  Travnik (IUT) svečano obilježen početak nove 2018/19.- te akademske godine. Studentima i njihovim  obratio se ovom prilikom akademik prof.dr. Ibrahim Jusufranić, rektor i osnivač IUT –a.

 

-Zahvaljujem se našim studentima što ste se odlučili da studirate upravo na Internacionalnom univerzitetu Travnik, a mi ćemo, sa naše strane, dati sve od sebe da vas u narednim godinama uvjerimo da ste donijeli pravu odluku, jer ćete ovdje dobiti svo potrebno znanje, kako bi se odmah po završetku studija mogli zaposliti i omogućiti egzistenciju sebi i porodici.

Današnjim ulaskom u akademski svijet napravili ste pravi izbor birajući instituciju sa prepoznatljivim, kvalitetnim i inovativnim studijskim programima, koji su po kvalitetu izjednačeni sa programima najprestižnijih evropskih i svjetskih univerziteta. Moram reći da su pred vama veliki izazovi koje ćete prvenstveno rješavati sticanjem i povećanjem novih znanja ovdje na ovom Univerzitetu. – rekao je u svom obraćanju akademik Jusufranić.

Obilježen početak akademske godine na Internacionalnom Univerzitetu Travnik

Naglasio je i kao Internacionalni Univerzitet Travnik radi  po Bolonjskom procesu po kojem se obrazuju svi studenti u Evropi, a koji od studenata traži cjeloživotno obrazovanje i primjenu novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija čiji je osnovni cilj razvijati bh. ekonomiju koja će biti konkurentna najboljim privredama u svijetu.

Rektor Jusufranić sa ponosom govorio i o zgradi kampusa Internacionalnog univerziteta Travnik, na površini većoj od 10.500 metara kvadratnih, koja ne samo što je arhitektonski izgledna već i funkcionalno prevazilazi sve do sada postojeće primjere univerzitetskih prostora, ne samo u  Bosni i Hercegovini nego i širom svijeta.

-Opremljena je savremenim laboratorijama, učilima, multimedijalnom opremom, odgovarajućim prostorima za rad studenata i predavača, ali i drugim pratećim sadržajima, ali i bogatom akademskom bibliotekom što je korisno za sticanje većeg i kvalitetnijeg znanja. U narednom periodu Internacionalni univerzitet Travnik će nastaviti sa ulaganjima i modernizacijom naučne infrastrukture kako bismo pratili savremene trendove  u nauci, što sve treba da doprinese boljem i kvalitetnijem studiranju, a vama omogući sticanje što savremenijeg znanja kako bi se što bolje uključili u privredni svijet koji nas očekuje. – istaknuo je akademik Jusufranić.

Obilježen početak akademske godine na Internacionalnom Univerzitetu Travnik

U okviru  Internacionalnog Univerziteta u Travniku djeluju: Saobraćajni, Ekonomski, Pravni, Politehnički, Informatički, Ekološki i Fakultetu za medije i komunikacije na kojima se školuje oko 3.000 studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa, odnosno budući diplomanti, magistranti i doktori nauka, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona, i drugih evropskih zemalja, što govori da je  Univerzitet prepoznatljiv faktor u međunarodnim okvirima.