Zavičajni muzej Travnik već tri godine predstavlja turističku rutu duž stare željezničke pruge od Lašve preko Viteza, Travnika, Donjeg Vakufa do Jajca. Jučerašnja radionica održana u Travniku nastavak aktivnosti koje su podržali EUNIC BiH, Francuski institut u BiH, Goethe Institut i Ambasada republiek Francuske u BiH.

 

 

-Ovaj projekat je u fazi kampanje koja je održana od strane francuske ambasade. Muzej ovu trasu , bivše željezničke pruge, plasira već tri godine. Od Lašve do Jajca je preko 100 kilometara. To je jedna „zelena transferzala“u koju bi se uključili svi potencijali.Koristila bi se kao rekreativna, biciklističa staza i kao šetnica,a ukljkučila bi i obilazak spomenika i revitalizaciju kulturno-historijskog naseljeđa koje se nalazi u neposrednoj blizini. Ovo je mega projekat koji omogućava povezivanje svih potencijala sa turističkim sektorom. – kazala je Fatima Maslić, direktorica Zavičajnog muzeja Travnik naglasivši kako je ova trasa otkrila neke zaboravljene predjele.

Cilje ove turističke rute je i povezivanje starih gradova Travnik, Prusac i Jajce, te revitalizacija nekropola stećaka koje su trenutno zapuštene.

Razvoj turističke rute na staroj željezničkoj trasi od Lašve do Jajca

-Projekat koji mi namjeravamo provesti ima za cilj promovisati sjajno kulturno naseljeđe BiH. Sama transformacija stare pruge je najbolji način da se to uradi.Na ovom projektu radmo sa našim partnerima iz nacionalnih klastera za kulturu Evropske Unije i Delegacije EU. Ovo je zajednički projekat EU. – izjavio je Manuel Markez, savjetnik za kulturu francuske ambasade i predsjednik klastera za kulturu EU.

Prema riječima koordinatorice projekta Catherine Palpant, atašea za saradnju Ambasade Republike Francuske, projekat revitalizacije stare željezničke pruge značajan je i sa aspekta promocije lokalnih poroizvoda i kulturno-historijskog nasljeđa.