Četvrta studentska konferencija SKEI 2019 održati će se na Sveučilištu „VITEZ“  9. maja/svibnja 2019. u Travniku. Jedinstveni program konferencije ima za cilj  omogućiti transfer znanja i poslovni networking za učesnike: studente, profesore, gosodarstvo, ustanove i ostale zainteresirane. Već tradicionalna, četvrta konferencija SKEI pruža mogućnost studentima završnih godina studija, kao i studentima koji su završili studij na jednom od tri ciklusa studija da predstave svoja istraživanja i primjenjiva rješenja.

 

 

Praktični aspekt konferencije SKEI omogućava studentima da iskustva pisanja, prezentiranja i objavljivanja stručnih i naučnih radova stječu u međunarodnom okruženju. U privitku dostavljamo materijal s detaljnim informacijama o SKEI konferenciji 2019 u Travniku te važne datume i upute autorima.

Sveučilište/Univerzitet “Vitez” i ove godine organizuje studentsku konferenciju SKEI 2019