U okviru priprema za diplomatsku misiju, novoimenovane bh.diplomate Milica Ristović-Krstić, ambasador BiH u Grčkoj, i Dragan Mihaljević, generalni konzul BiH u Milanu, posjetili su FIPA-u kako bi se dodatno upoznali s nadležnostima Agencije, prilivom stranih investicija, te trenutnim aktivnostima na polju ekonomske suradnje sa spomenutim zemljama.

 

Direktor FIPA-e Gordan Milinić je predstavio nadležnosti i aktivnosti Agencije u sferi stranih ulaganja, radu i podršci stranim investitorima u BiH, te uspješnoj suradnji FIPA-e s nadležnim institucijama od lokalnog do državnoh nivoa na polju promocije zemlje i privlačenja investicija.

Govoreći o značaju ekonomske diplomatije na polju afirmiranja BiH imidža kao investicione lokacije, direktor je istakao da je vrlo važno, nakon uspostavljanja kontakata s inostranim poslovnim zajednicama u zemljama prijema, poslati poruku da investitori koji se odluče investirati u BiH, mogu računati na podršku FIPA-e u svim fazama investiranja.

Prema zvaničnim podacima Centralne banke BiH, ukupne investicije iz Republike Italije do 31. decembra 2017. godine iznosile su 602.7 miliona KM, a učešće investicija iz Italije je 4.5 posto, u ukupnom stanju DSI u Bosni i Hercegovini.

Najznačajnije italijanske kompanije u BiH su: Dubicotton d.o.o. Kozarska Dubica, Sportek d.o.o. Kotor Varoš,  RS Invest Plus d.o.o. Banja Luka, Olip-Bosna d.o.o. Travnik, itd.

Ukupne direktne strane investicije iz Republike Grčke u BiH procijenjuju se na manje od 5 miliona KM. Jedna od značajnijih grčkih kompanija u BiH je Alpro a.d. Vlasenica, koja posluje u sklopu grupacije Alumil iz Grčke. Tu su i kompanije Termometal d.o.o. Banja Luka, Maria Parket d.o.o. Srbac, Aktor Mostar, i druge.

Dodatno je istaknut značaj organiziranja poslovnih susreta između bh. i stranih privrednika radi jačanja ekonomskih veza, i investicija, na šta će djelovanje novoimenovanih diplomate biti između ostalog fokusirano.

 

(FIPA)