Studenti stomatologije Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta (FZF) Univerziteta u Travniku Eldin Muminović (III godina) i Vlatko Vuković (IV godina), učestvovali su na 6. Internacionalnom YUDSA Kongresu u Istanbulu, u period od 15. do 17. marta 2019. godine, a u organizaciji Stomatološkog fakulteta, Univerziteta Yeditepe.

 

 

Na Kongresu su izlagali rad: „Correlation between radiographic and histological diagnosis of radicular cysts“ pod mentorstvom doc. dr. Vladana Đorđevića, nastavnika na Faremaceutsko – zdrvstvenom fakultetu, te su osvojili 2. mjesto!

Farmaceutsko zdravstveni fakultet Univerziteta u Travniku osnovan je 2009. godine. Na Fakultetu se realizira pet studijskih smjerova: Integralni studij farmacije, Integralni studij stomatologije, te prvi i drugi ciklus studija sestrinstva, radiologije i fizioterapije.

Na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu realizira se i doktoralni studij iz oblasti biomedicinskih nauka.

Institut za biomedicinsku dijagnostiku i istraživanje raspolaže sa savremenom laboratorijskom i istraživačkom opremom za realizaciju naučno-istraživačkih projekata i praktičnu realizaciju doktoralnog studija.