Prema  upravo objavljenim preliminarnim podacima Centralne banke BiH, direktna strana ulaganja u 2018. godini dosegla su iznos od 800 miliona KM, što predstavlja povećanje od 2,8% u odnosu na 2017. godinu kada je zabilježeno 777 miliona KM. Trend rasta stranih investicija iz 2017, nastavljen je i u 2018. godini.

 

Direktor  FIPA Gordan Milinić ističe da je zadovoljan ovim iznosom, jer je prošla godina bila izuzetno teška za privlačenje stranih investitora zbog predizborne retorike koja je odvraćala strane investitore, i čestih pitanja stranih investitora da li će njihov kapital biti siguran u Bosni i Hercegovini.

Ako je suditi po broju sastanaka i kontakata koje je FIPA održala i uspostavila od samog početka 2019. godine, može se očekivati nastavak trenda rasta i u 2019. godini. Tu su i najave novih ulaganja u ovoj godini, kao i značajan broj projekata koji su započeti u 2018, a čija se realizacija nastavlja i u 2019. godini. Započeti investicioni ciklus će donijeti nova radna mjesta, zapošljavanje naših građana, više poreza državi, nove tehnologije, i jačanje standarda života naših građana.

Vrlo je važno istaći da su brojne prepreke na putu mnogo većeg priliva stranih ulaganja u BiH i snažnijeg investicionog zamaha, koje je potrebno otkloniti ukoliko se želi ostvariti značajniji stepen zapošljavanja u zemlji, jačanje privrede i razvoja zemlje. Vrlo je važno nastaviti s reformskih procesima i iskazati spremnost i volju za unapređenje prilika u zemlji. Rast investicija i zapošljavanje je dovoljan motiv da se nastavi s unapređenjem poslovnog ambijenta u zemlji na način da stimulira privrednike, poboljšanjem konkurentnosti i imidža zemlje.

FIPA u okviru svog programa postinvesticione podrške priprema prijedlog mjera koje svi organi vlasti u BiH trebaju preduzeti radi poboljšanja poslovnog okruženja i olakšanja poslovanja za  strane investitore. Prijedlozi su već upućeni nadležnim organima, nakon čega će biti  dostavljeni na finalno razmatranje Savjetu ministara BiH.

S ciljem privlačenja novih investitora, te poboljšanja imidža zemlje, FIPA nastavlja i implementaciju medijske kampanje „Invest in BiH“ u svijetu, u koju su uključena diplomatsko-konzularna predstavništva BiH i strane ambasade u Sarajevu, a u koju bi trebalo uložiti i značajnija sredstva radi reklame u svjetskim medijima.