Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku u narednom periodu pružati će se usluge obuke kandidatima iz računovodstvene profesije za ispitne rokove u maju i novembru u 2019. godine, a shodno Jedinstvenom programu iz predmeta:

 

Uvod u financijsko računovodstvo

Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovdstvo

Menadžment i komunikacije

Informacione tehnologije i primjene

Poslovno pravo i porezi

Primjena upravljačkog računovodstva

Financijsko izvještavanje

Revizija i sustavi interne revizije

Primjena financijskog menadžmenta

Napredno upravljačko računovodstvo

Napredna revizija

Napredno financijsko izvještavanje

Napredni financijski menadžment

Strategijski menadžment

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku je dana 28.03.2019. godine dobio Saglasnost za pružanje obuke kandidatima za sticanje profesionalnih zvanja od Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine za sljedeće module:

 1. a) certificirani računovodstveni tehničar
 2. b) certificirani računovođa
 3. c) ovlašteni revizor

Početak pohađanja obuke iz navedenih modula je 17.04.2019. godine. Obuka će se odvijati u prostorijama Univerziteta na adresi Aleja Konzula-Meljanac bb.

Na osnovu Odluke o davanju saglasnosti na pružanje obuke kandidatima za sticanje profesionalnih zvanja Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine, Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku dana 29.03.2019 objavljuje:

P O Z I V

KANDIDATIMA ZA POHAĐANJE OBUKE ZA STICANJE ZVANJA

 

a) certificirani računovodstveni tehničar

 1. b) certificirani računovođa
 2. c) ovlašteni revizor

1)  Ukupan fond časova po modulima:

 1. a) certificirani računovodstveni tehničar_______________40 časova
 2. b) certificirani računovođa________________________ 60 časova
 3. c) ovlašteni revizor_____________________________ 80 časova

2) Cijena obuke po kandidatu sa uključenim PDV-om:

 

a) certificirani računovodstveni tehničar, po predmetu______180,00 KM

 1. b) certificirani računovođa, po predmetu _______________300,00 KM
 2. c) ovlašteni revizor, po predmetu ____________________400,00 KM

3) Mjesto održavanja obuke:

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, Aleja Konzula- Meljanac bb

4) Početak obuke:

 1. april 2019. godine za sve tri modula

5) Termini održavanja obuke:

Radni dan u poslijepodnevnim časovima i dani vikenda (subota i nedjelja) cjelodnevno

6) Certifikati:

Nakon završene obuke kandidati dobivaju certifikat o završenoj obuci, kao pripremu za polaganje ispita pred Komisijom za računovodstvo i reviziju BiH

7) Uplata:

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku

Račun broj: UniCredit bank: 338 670 221 879 7234

8) dodatne informacije i prijave:

Poslovna akademija: 030 509-682

061 556 867

062 327 405

ili putem e-maila: [email protected]

Prijavni obrazac možete preuzeti na ponuđenom linku: Prijavni obrazac

U skladu sa odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH ispitni rok za gore navedena zvanja bit će održan u maju 2019. godine.

Uslovi za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH.