U Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine su šokirani najavom  Vlade FBiH i resornog ministarstva o poskupljenju gasa za 29,29 posto, ali nisu iznenađeni ovakvim postupanjem nadležnih u Vladi Federacije BiH.

„Konstantno se govori o rasterećenju privrede u FBiH, a samo u posljednjih mjesec dana donesene su tri odluke kojima se poslodavcima nameću dodatna opterećenja, od kojih je najava o poskupljenju prirodnog gasa od 29,29 posto najsnažniji finansijski udar na privredu u FBiH. Odlukom o povećanju prirodnog gasa po okončanju grijne sezone, kada domaćinstva prestaju u značajnijoj mjeri koristiti prirodni gas, Vlada FBiH pokušava predstaviti ovu svoju odluku kao brigu o građanima, na način da će ovaj cjenovni udar osjetiti ponajprije privreda. No, građanima treba reći da će itekako osjetiti ovo povećanje cijena i to vrlo brzo, jer su kompanije prisiljene višu cijenu gasa ugraditi u cijenu svojih proizvoda, tako da će građani, kao krajnji potrošači proizvoda, na kraju plaćati veću cijenu“, kažu u Udruženju poslodavaca FBiH.

Iz UPFBiH upozoravaju na ogromnu razliku između cijene naknada za građanstvo i preduzeća, za građanstvo ona iznosi 80 KM na 1.000 kubnih metara gasa, a za privredna preduzeća 260 KM, što je više od tri puta. I to je još jedan vid lažne brige za građane, jer višu cijenu gasa za kompanije, na kraju opet plaćaju krajnji potrošači, u ovom slučaju, građani.

„U drugim zemljama, u kojima vlade zaista vode računa o interesu građana, cijene prirodnog gasa za privredu su niže nego za stanovništvo. Sa najnovijim povećanjem cijene gasa, privreda u FBiH ima za oko 40 posto veće cijene gasa od privrede u  Njemačkoj“, naglašavaju u UPFBiH.

Iz UPFBiH pozivaju nadležne da konačno pristupe izradi strategije korištenja prirodnog gasa na način da stimuliraju privredu da koriste prirodni gas i na taj način koriste ranije zakupljene kapacitete nabavke i distribucije gasa. Postojeća situacija i odluke o povećanju cijene gasa poput aktuelne, djeluju destimulirajuće za privredu te je realno očekivati da se dobar dio kompanija koje su koristile gas, sada preusmjere na neke druge izvore energije koji su finansijski pristupačniji. Takve odluke su realne i očekivane, a na gubitku će biti svi, od javnih kompanija koje se bave nabavkom i distribucijom gasa do građana.

U UPDFBiH izražavaju razočaranje nespremnošću vlasti u FBiH da se uhvati ukoštac sa reformama. Udruženje poslodavaca FBiH godinama argumentirano dokazuje da je preveliko opterećenje realnog sektora neizdrživo i kao takvo je faktor blokirade bržeg ekonomskog rasta. Sa premjerom Federacije BiH se razgovara i dogovara kako da se pokrenu suštinske ekonomske reforme, na koje su se ove vlasti obavezale Reformskom agendom, u  isto vrijeme se uvode nova opterećenja na privredu.

„Svi zajedno se moramo izjasniti da li smo za reforme ili nismo. Poslodavci jesu i to jasno pokazuju brojnim inicijativama i prijedlozima koji imaju za cilj rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta. No, jasno opredjeljenje za reforme i konkretno reformsko djelovanje u smislu rasterećenja privrede i stvaranja boljeg ambijenta za poslovanje moramo vidjeti i od strane vlasti pa i predstavnika međunarodne zajednice. Do sada su reforme išle isključivo na štetu poslodavaca, a mi i UPFBiH tražimo da svi zajedno podnesemo teret reformi, a ne samo poslodavci“, kažu u UPFBiH.