Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, koji je smješten nadomak Kiseljaka,  upriličena svečana promocija diplomanata, magistranata i doktoranata. Na svečanosti je promovisano 160 diplomanata, 19 magistranata i četiri doktora nauka. Među diplomantima je 124 studenta općeg prava i 36 studenata poslovnog prava.

 

Studentima su čestitali Zoran Matošević, pomoćnik ministra obrazovanja Srednjobosanskog kantona, prof. dr. Rasim Dacić, rektora Univerziteta u Travniku, te prof. dr. Džemal Najetović, dekan Pravnog fakulteta.

Promocija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku
Sa svečanosti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku

I ove godine Pravni Fakultet Univerziteta u Travniku nagradio je najbolje, pa je titulu najboljeg studenta generacije ponijela  Merima Šehović, a najbolji profesor u protekloj akademskoj godini je prof.dr. Zijad Hasić. Tradicionalno izabran je i najbolji asistent, a to je ove godine Nihad Čivić. Najbolji administrativni zaposlenik Pravnog fakulteta je Jasna Ibrahimpašić, a Samira Vreto je najbolja među tehničkim osobljem.

Promocija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku
Priznanje za studenticu generacije

U protekloj akademskoj godini Pravni fakultet Univerziteta u Travniku dobio je dva priznanja, certifikat bonitetne pouzdanosti,a prof. dr. Ismet Alija, osnivač Fakulteta proglašen je za ličnost godine u oblasti nauke i obrazovanja, za desetogodišnji izuzetno uspješan rad Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku.