U Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine su neprijatno iznenađeni diletantski intoniranim i vrlo neprofesionalno sročenim saopćenjem iz kompanije BH-Gas, u kojemu se umjesto konkretnih obrazloženja, javnosti nudi prazna retorika i demagogija.

Iz UPFBiH ističu da ipak nisu iznenađeni nepoznavanjem osnovnih principa poslovanja od strane generalnog direktora BH-Gasa, koji u saopćenju vrlo otvoreno proziva „stručnjake“ – predstavnike udruženja, institucija, vijeća koji su se javno i argumentirano usprotivili značajnom povećanju cijena gasa.

Iz UFBiH pitaju generalnog direktora BH-Gasa da li je on na ovu poziciju imenovan kao ekspert za oblast energetike, posebno gasa ili na osnovu bogatog menadžerskog iskustva u realnom sektoru ili na osnovu stranačke podobnosti.

Ono što generalni direktor, a ni Uprava BH-Gas nisu ponudili privredi, ali ni javnosti FBiH, a od njih se očekuje, jeste prijedlog strategije i konkretnih rješenja za alternativne izvore za snabdijevanje gasom u BiH.

U svome saopćenju iz BH-Gasa ne odgovaraju ni na pitanje šta su konkretno uradili kako bi BiH bila na nekom novom novom pravcu snabdijevanja Evrope gasom, a u ovome trenutku to nije.

UPFBiH zanima i zašto BH-Gas nije izgradio skladišta za gas, kojima se moglo bitno uticati na cijenu gasa. Od BH-Gasa privreda i građani BiH očekuju i odgovor na pitanje da li se i šta radi na istraživanjima nalazišta plina u BiH. Zdrava logika govori, da ako prirodnog gasa ima sa lijeve strane Save, onda bi ga trebalo biti i sa desne strane rijeke Save.  Podsjećanja radi, Hrvatska gotovo 40 posto vlastitih potreba za gasom rješava iz domaćih izvora.

Na stranu činjenica da su u BH-Gasu uradili malo i nedovoljno na pokrivanju snabdijevanjem gasom svih kantona u FBiH. Svi znamo za neslavan i neuspio pokušaj djelomične gasifikacije Srednjobosanskog kantona, koji je predmet brojnih sudskih sporova. Kao i za činjenicu da Tuzlanski kanton ima gasovod, ali nema potrošača.

Javnost u FBiH treba znati i koliko je posrednika u isporuci gasa u FBiH, da li se i na koji način njihov broj (a samim tim i cijena gasa) može smanjiti. Od generalnog direktora i uprave BH-Gas javnost očekuje da ponude konkretne odgovore zbog čega nabavna cijena gasa u Republici Srpskoj niža nego u FBiH, zašto FBIH ima najvišu nabavnu cijenu gasa u cijelom regionu te kako je moguće da je gas za proizvodne kompanije u FBiH daleko skuplji nego u zemljama EU (u odnosu na Njemačku npr. za 40 posto). Ili zašto u situaciji kada se cijena gasa u Evropi smanjuje, imamo na sceni povećanje cijena gasa u FBiH. Kao i prijedlog mjera kako da se u FBiH smanji cijena gasa.

Iz BH-Gasa bi trebali građanima pojasniti da postojeću višu cijenu gasa za privredu, a daleko nižu za građanstvo u FBiH, u konačnici opet plaćaju građani, jer povećanje cijene gasa dovodi do poskupljenja proizvoda i usluga za stanovništvo.

Iz Uprave BH-Gas  se ne govori o neustavnoj odluci o taksi-naknadi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji. Godinama javnost ne zna šta je sa akumuliranim gubicima BH-gasa po osnovu nenaplativih potraživanja od Glinice Zvornik,  a radi se o tolikom iznosu da, ukoliko bi bio naplaćen, u narednih pet do 10 godina ne bi bilo potrebe za povećanjem cijene gasa.

Ovo su sve informacije koje bi javnost i građani FBiH trebali znati i očekujemo da, umjesto nesuvislih i bahatih saopćenja, iz BH-Gasa daju konkretne odgovore na ova pitanje i rješenja za brojne probleme. Umjesto javnog, neargumentiranog prozivanja bilo koga,  iz UPFBiH Upravi BH-Gasa nude da zajednički rade i kreiraju inicijative i prijedloge prema Vladi FBiH i nadležnim institucijama, kako bi se našla i provela rješenja za efikasno, kontinuirano, finansijski racionalno snabdijevanje gasom, što većeg broja potrošača, na cijelom području FBiH.