„Organizovani kriminal i korupcija djeluju zajedno kroz uspostavljene mreže, stoga mi moramo imati jednako koordiniran pristup u koji su uključene relevantne agencije na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Jedino ako smo koordinirani u našim naporima možemo biti uspješni,“ rekao je Khaldoun Sinno, otpravnik poslova Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini tokom zvaničnog predstavljanja novog projekta EU4Justice, u vrijednosti od 2,2 miliona eura.

 

Projekat “EU4Justice: Podrška borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini“ je dio kontinuirane podrške Evropske unije sektoru vladavine prava u Bosni i Hercegovini, s ciljem poboljšanja učinkovitosti istraga i krivičnog gonjenja predmeta teške korupcije i organizovanog kriminala putem pojačane saradnje u cijelom sistemu krivičnog pravosuđa.

„Korupcija i organizovani kriminal u Bosni i Hercegovini su veliki problem koji se mora rješavati i nije vam potrebna Evropska unija da vam to kaže. Ovo je visoki prioritet za Evropsku uniju, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za cijeli region,“ Sinno je naglasio, dodavši „Bitno je naglasiti da na projektu radi cijeli tim stručnjaka iz zemalja članica Evropske unije koji nastoje poboljšati povjerenje građana u pravosudni sistem Bosne i Hercegovine, što je suština ovog projekta. Projekat nastoji pružiti ciljanu podršku kako bi se konačno postigli kredibilni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije te poboljšala saradnja cjelokupnog pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.“

Ambasador Republike Francuske u BiH Nj.E. Guillaume Rousson je rekao, da je u kontekstu predstojećeg Mišljenja Evropske komisije o statusu kandidata za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, za zemlje članice Evropske unije, a naročito za Francusku, stanje vladavine prava veoma bitno te da se projekat provodi u pravom trenutnu. „Ovo nije samo jedan od projekata, poseban je u vidu modaliteta njegove sprovedbe i angažovanju velikog broja stručnjaka na projektu,“ istakao je ambasador Rousson.

Sa skoro 15 miliona eura, Evropska unija kroz trenutnu i planiranu podršku podržava sektor vladavine prava u Bosni i Hercegovini, što je ključno za građane ove države, ali i za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.

Za više informacija o projektu EU4Justice posjetite: https://eu4justice.ba/