U organizaciji Sportskog saveza SBK/KSB danas je u Travniku održan  Okrugli stol na temu “Stanje u oblasti sporta na SBK/KSB” u kojem svoj doprinos dali sportski savezi općina SBK/KSB, kantonalni granski savezi, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, Službe za društvene djelatnosti općina SBK/KSB i Odjel za kulturu, sport i informisanje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

 

Na današnji Okrugli stol nisu se odazvali ministri Bojan Domić i Ante Matić o čijim resorima je danas bila diskusija jer sport je u ingerenciji Ministartsva obrazovanja, nauke, kulture i sporta,  dok rješavanje gorućeg problema zdravstvene  zaštite sportista i sportskih radnika u resoru Ministartsva zdravstva i socijalne poltike. Svoj doprinos u radu Okruglog stola dala je ministrica finansija, Mirjana Plavčić, načelnici općina Busovača i Travnik Admir Hadžiemrić i Asim Mekić, dok je  ispred zakonodavne vlasti prisustvovala  samo zastupnica u Skupštini SBK, Ljubinka Atanasijević.

U ime Sportskog saveza SBK/KSB prisutnima se obratio predsjednik, Mirsad Ibrišimbegović, te ukrato iznio problematiku sporta na našem Kantonu sa posebnim akcentom formiranja sportskih klubova-udruženja koja su najčešće u privatnim režijama pojedinaca i koja pored naplate članarine jednako učestvuju u raspodjeli sredstava namjenjenih sportu, dok sportski klubovi, koji učestvuju u sistemu takmičenja ostaju uskraćeni za sredstva neophodna za kvalitetan rad.

Raznorazne škole i udruženja odnose značaja dio sredstava, a pored toga u istim su izuzetno visoke članarine i često ova uduženja služe samo pojedincima. Ibrišimbegović se osvrnuo i na infrastrukturne objekte u oblasti sporta koliko kvalitena infrastruktura doprinosi razvoju sporta su primjer Općine Donji Vauf i Gornji Vakuf-Uskoplje.

KK “Promo” Donji Vakuf izborio je plasman u najviši rang takmičenja, dok je RK “Sloga” Gornji Vakuf-Uskoplje član premijer lige RS BiH. Pomoćnik ministra Nusret Baručija predočio je da Odjel na čijem se čelu nalazi daje maksimalan doprinos u razvoju sporta i da je od 2015. godine grant sporta u stalnom porastu.

Od 2006. godine sredstva za sport umanjena za 3,5 miliona!

U prezentaciji Sportskog saveza SBK/KSB predočeno je koliko su od 2006. godine umanjena sredstva sporta, a i ista iznose 3.519.916 KM što je zasigurno jedna sportska dvorana. Sportski savez SBK/KSB od 2017. godine resornom Ministarstvu je dostavio projekat umrežavanja sportskih saveza općine, granskih saveza i kantonalnog saveza u iznosu od oko 54.000 KM, ali ostao je mrtvo slovo na papiru čime se u savkom momentu imao broj sportsita, nivo takmičenja broj klubova i sl.

Dr. Amra Mehmedbegović iz Zavoda za javno zdravstvo, prezenirala je značaj zdravstvene zaštite i potrebu donošenja Pravilnika o zdravstvenoj zaštiti sport kao i formiranje sportske ambulante. Kroz prezentacije sportskih saveza općina, službi za društvene djelatnosti općina uočeno je da skoro u svim općinama je ista problematika i da je potrebno zajednički rješavati nastalu problematiku kao od svih korisnika sredstava Budžeta bila ona na kantonalnom nivou ili općinskom nivou moraju se dostavljati izvještaji o utrošku sredstava kao i ovjereni završni računi od strane certificiraanog raačunovođe sa vidnim prijemnim pečatom Agencije za finansijko poslovanje.

Nakon uvodnih izlaganja obratil se ministrica finansija Plavčić i rekla da je u sportu još uvijek pored svih problema najvažniji entuzijazam.

Od 2006. godine sredstva za sport umanjena za 3,5 miliona!

Nakon izlaganja sportskih saveza općina, granskih saveza, službi za društvene djelatnosti općina, doneseni su sljedeći zaključci: U što kraćem roku pristupiti izradi Strategije sporta SBK/KSB stavljajući u realne okvire jer Strategija koja će bit samo slovo na papiru nikom nije potrebna.

U najkraćmo roku donijeti Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti sportista i formirati sportske ambulante, nosilac ovih aktibvnosti je Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, uraditi izmjene Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava Budžeta, Pravilnika o korištenju školskih sportskih objekata, najmanje jednom godišnje organizovati okrugli stol ili javnu tribinu nsa jednom konkretnom temom iz oblasti sporta, pojačati komunikaciju, uvesti registar sportskih objekata te izvršiti izmjene Zakona o sportu SBK/KSB u dijelu koji se odnosi registar sportskih radnika,  uraditi kategorizaju sportova, kao i umrežiti saveze i stvoriti jedintvenu bazu podtaka na SBK/KSB.

Također, kao jedan od načina razvoja sporta jesu školska takmičenja, kao i edukacija sportskih radnika. Ono što će se zatražiti od zakonodavne vlasti SBK/KSB jest da sazove tematsku sjednicu Skupštine SBK/KSB na temu Stanje u oblasti sporta na SBK/KSB “.

 

(Sportski savez SBK/KSB)