Na regionalnim putevima na području SBK ukupno je ugovoreno investicionih radova, sa troškovima nadzora u iznosu od 17.250.136 KM. Od toga 13.394.087 KM su kreditna sredstava. U 2019.godini  do kraja prošlog mjeseca  je realizovano 6.3 miliona  KM, od toga su kreditna sredstva u iznos od 5.6 miliona KM.

 

Kantonalni premijer Tahir Lendo izvršio je obilazak regionalnih puteva na kojima se vrše radovi kroz sredstva koja je osigurala Vlada Srednjobosanskog kantona. U pratnji premijera Lende bili su načelnici općina Admir Hadžiemrić, Asim Mekić, Sabahudin Klisura, Renato Pejak, Mladen Mišurić -Ramljak, te ministar šumarstva SBK, Salkan Merdžanić i direktor Kantonalne direkcije za puteve Sulejman Bečirević.

Na području općine Travnik u toku je izgradnja regionalne ceste R413a, Dolac – Han Bila – Ovnak,na dionici Kraban- Han Bila vrijednost ugovora 1.180.483 KM. Izvođač radova „Doboj putevi“. Do sada realizovan iznos od 940.775 KM. Na dionici Kraban- Han Bila, izvođač radova je  „Teling“ Travnik. Vrijednost ugovora 1.411.963 KM. Do sada realizovano 849.012 KM.

Tokom ovog mjeseca izvode se radovi na sanaciji asfaltnog kolovoza na R413: dionica Turbe – Šešići. Izvođač radova „Teling“ d.o.o. Travnik. Vrijednost ugovora 576.699 KM. Radovi se finansiraju iz sredstava Direkcije za 2019.godinu.

U toku je rekonstrukcija gornjeg stroja regionalne ceste R413b: Gostilj – Dobretići – Jajce, na dionici Veliki Do. Ugovor je potpisan sa „Komotin“ d.o.o. na iznos od 450.667 KM. Do sada realizovano 96.319 KM.

Srednjobosanski kanton investirao 17,2 miliona KM u sanaciju regionalnih puteva

Novi Travnik

 

Radi se i na  rekonstrukciji  regionalnog puta R439: Novi Travnik – Gornji Vakuf /Uskoplje sa izgradnjom pješačkih staza, na dionici Opara izvođač radova je “Građevinar” Novi Travnik, a vrijednost radova: 535.801 KM. Do sada realizovano: 202.564 KM. Na dionici P Luka – Bistrica, poddionica Pavlovica – Ribnjak ugovor u vrijednosti 2.599.109 KM potpisan sa „Rudnici gipsa“ z.d.d. Donji Vakuf. Do sada realizovano 827.306 KM.

Srednjobosanski kanton investirao 17,2 miliona KM u sanaciju regionalnih puteva

Na poddionici Lovačka kuća – Bistrica ugovor u iznosu od 2.678.485 KM potpisan sa „Livno putovi“ d.o.o. Livno. Do sada realizovano 783.405 KM.