Registrar Suda Bosne i Hercegovine Emira Hodžić i izvršna direktorica Transparency International BiH Ivana Korajlić potpisale su danas, 16.9.2019. godine, Memorandum o razumijevanju na realizaciji projekta „Monitoring procesuiranja korupcije i pružanje pravne pomoći“ (M-ALAC projekat) koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu.

 

 

Ciljevi M-ALAC projekta su formiranje mreže studenata pravnih nauka koji će, kroz pružene obuke i aktivno praćenje suđenja za slučajeve korupcije, upoznati rad pravosudnih institucija kao i izgradnja otvorenog dijaloga o postupanju pravosuđa u procesuiranju slučajeva korupcije.

Sud Bosne i Hercegovine i Transparency International uspostavili saradnju

Ciljevi saradnje Suda Bosne i Hercegovine i Transparency Internationala su, pored ostalog, pružanje edukacije studentima pravnih nauka u oblastima krivičnog i krivično-procesnog prava kao i razvoj i unapređenje profesionalnih vještina studenata pravnih nauka u oblasti praktične primjene pozitivnih propisa na Sudu BiH. Prepoznat je značaj uspostavljanja i promovisanja aktivne participacije studenata pravnih nauka u svim antikorupcionim inicijativama, kao i promovisanje saradnje Suda BiH s društvenom zajednicom, što je jedan od ciljeva dogovorene saradnje.

Sud Bosne i Hercegovine i Transparency International će, u periodu od augusta 2019. do juna 2020. godine, zajedničkom saradnjom provoditi aktivnosti predviđene Memorandumom i na ovaj način dati doprinos kreiranju kvalitetnijeg visokoobrazovnog sistema u BiH.