Elektroprivreda BiH uvodi uslugu e-računa. U cilju realizacije pomenutog projekta objavila je tender kojim poziva kompanije na iskazivanje interesa za saradnju radi uvođenja kartičnog plaćanja putem mobilne aplikacije računa za električnu energiju.

Kako je navedeno u tenderu mobilna aplikacija treba da bude funkcionalna koko bi se mogla koristiti ua za kartično plaćanje računa za električnu energiju.

Također, aplikacija treba da bude javno dostupna Google Plav i iOS App Store servisima, da ima jednostavnu prijavu korisnika putem gmaila, facebooka ili email adrese i lozinke, jednostavnu prijavu e-računa EPBiH putem šifre potrošača, jednostavno pohranjivanje detalja platne kartice, automatsko pripremanje uplatnice za plaćanje posljednjeg izdatog računa za električnu energiju, obavještavanje korisnika o pripremljenoj uplatnici za plaćanje računa za električnu energiju, mogućnost korekcije iznosa za plaćanje, jednostavan proces plaćanja, pregled plaćenih iznosa, te pregled statusa nagrade za lojalnost.

U tenderu su pozvana sva pravna lica koja se bave pružanjem ovih usluga da iskažu interes za realizacijom navedenih inovativnih rješenja za prijavu korisnika na uslugu e-račun EPBiH.

Potencijalni ponuđači treba da dostave opis tehničkog rješenja prikaz demo verzije, prijedlog marketinške kampanje, vremenski slijed implementacije…

Rok za prijem zahtjeva je 13. novembra ove godine.