Respektabilna zdravstvena ustanova na području Srednjebosanskog kantona (SBK), Dom zdravlja Novi Travnik, za 10 mjeseci 2019. godine pružila je 610.000 zdravstvenih usluga, što je pet posto više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. JU Dom zdravlja Novi Travnik registrirana je prije 46 godina i nositelj je primarne zdrastvene zaštite, te dijelom specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na općini.

 

 

Kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga u ovoj zdravstvenoj ustanovi, prema riječima prim.mr.sc. Ivanke Mađar-Šimić, ravnateljice JU Dom zdravlja Novi Travnik, bazirana je na stručnom osoblju, koje uz primjenu medicinske znanosti i prakse, kao i raspoloživih materijalnih resursa, stavlja u središte pacijenta.

Pet posto više zdravstvenih usluga u 2019.

-Za 10 mjeseci 2019. godine pružili smo 610.000 zdravstvenih  usluga, što je pet posto više u odnosu na razdoblje 2018. Zdravstvena zaštita i zdravstvene usluge pružaju se u centralnom objektu Doma zdravlja i pet područnih ambulanti, sa raspoloživim stručnim kadrom. Imamo  ukupno 72 zdravstvena djelatnika i 26 nezdravstvenih djelatnika, sukladno Dokumentacijskoj osnovi, Standardima i normativima u zdravstvu, kaže Mađar-Šimić.

I finansijski pokazatelji poslovanja JU Dom zdravlja Novi Travnik govore u prilog tome da ova renomirana zdravstvena ustanova ostvaruje kontinuiran napredak u radu.

-Dom zdravlja Novi Travnik je neprofitna Javna ustanova koja se financira najvećim dijelom iz Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK, manjim dijelom iz proračuna Općine i ostalih dodatnih sredstava (periodični pregledi, liječnička uvjerenja, donacije). U prvih devet mjeseci 2019. godine ostvarili smo pozitivan finansijski rezultat, odnosno povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje 2018., tvrdi Mađar-Šimić.

Svoju lidersku poziciju Dom zdravlja Novi Travnik osnažuje uvođenjem suvremene medicinske opreme i pružanjem kvalitetnih zdravstvenih usluga, profesionalno i odgovorno, uz jednaku dostupnost i sveobuhvatnost zdravstvene zaštite, te poštivanje dostojanstva ljudi.

-Vrijednosti koje promoviramo su: profesionalizam, timski rad, dobra interpersonalna komunikacija i komunikacija sa pacijentom, ugodna radna sredina itd. Najveću motivaciju nam predstavlja zadovoljstvo naših korisnika- pacijenata i pohvale građana za pružene usluge, naglasila je Mađar-Šimić.

Donacija sanitetskog vozila u vrijednosti 100.000 KM

Ključni faktor uspješnog poslovanja Doma zdravlja Novi Travnik je, kako navodi dalje Mađar-Šimić, timski pristup u radu, stručnost i profesionalizam zaposlenih, unapređenje u pružanju usluga zdravstvene zaštite, te uvođenje novih suvremenih tehnologija.

-Pokušavamo osigurati dobre uvjete rada, provoditi kontinuiranu edukaciju i usavršavanje zdravstvenih i ne zdravstvenih djelatnika, te dostići visoke standarde u poslovanju. Pritom,  istaknula bih nabavu sanitetskog vozila sa medicinskom opremom u vrijednosti od 100.000 KM u 2019. godini, što je donacija Vlade R Hrvatske, govori Mađar-Šimić.

Kapitalni planovi Doma zdravlja Novi Travnik u 2020. godini su nabavka digitalnog RTG uređaja u vrijednost cca 200.000 KM i prostorno proširenje centralnog objekta.

-Radi se o izgradnji nove lamele uz postojeću zgradu Doma zdravlja u vrijednost cca. 1.000.000 KM, s ciljem unapređenja i podizanja razine kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite, kako bismo zadržali lidersku poziciju i bonitetnu pouzdanost ustanove u narednim godinama, naglasila je Mađar-Šimić, dodajući da je u toku  pribavljanje potrebnih  suglasnosti i priprema infrastrukture za izgradnju lamele.

 

(poslovnenovine.ba)