Centar za poslovnu edukaciju  organizira radionica za ponuđače u javnim nabavkama pod nazivom „Proces javnih nabavki, priprema ponuda, korespodencija sa ugovornim organima i žalbe, s osvrtom na E-nabavke“. Radionica će se održati u Sarajevu 13. i 14. februara 2020. godine od 9:30 – 16 sati, u Hotelu Hills 5*. Broj učesnika je ograničen na 22 učesnika. Iskoristite popust za rane prijave do 31. Januara

 

Cilj naših radionica i seminara je povećanje vaše efikasnosti poslovanja. Naučit ćemo vas kako da najbolje pripremite ponude i eliminišete favoriziranje određenih ponuđača u vašu korist. Radionica obuhvata sve faze postupka javnih nabavki od preuzimanja tenderske dokumentacije, korespodenciju sa predstavnicima ugovornih organa, kvalitetnu pripremu ponuda, učestvovanje u sistemu E-aukcija, uvid u ponude, ulaganje žalbi i tužbi. Također ćemo vas naučiti kako da kvalitetno učestvujete u postupcima elektronskih nabavki (e-nabavke) koje se ove godine uvode u sistem javnih nabavki kao obaveza, a sve u cilju maksimiziranja profita.

Trening vode mr. sc. Destan Hodžić i dr. sc. Muhamed Mujakić, pravni eksperti iz oblasti javnih nabavki i upravnog prava koji svoja dokazana praktična iskustva stavljaju vama na raspolaganje kroz interaktivan rad u maloj grupi do 22 učesnika. Fokusirani smo na prenos praktičnog znanja i iskustva, a kroz ovaj trening imat ćete mogućnost postavljati konkretna pitanja i predstavljati slučajeve iz vaše prakse.

U toku radionice učesnici će sa trenerima proći sve korake u procesu pripreme i slanja ponude, toka postupka kao i procesa žalbi i tužbi. Radionica je koncipirana na način da praktičan rad čini 75 % sadržaja uključujući primjere korištenja portala za javne nabavke www.ejn.gov.ba .

Iskoristite popust za rane prijave do 31. januara,  za dodatne informacije pozovite: 033 260 505 – Sarajevo i 035 245 222 – Tuzla.