Na Farmaceutsko – zdravstvenom fakultetu (FZF) Univerziteta u Travniku održan je simpozij za doktore stomatologije i stomatološke sestre pod nazivom “Savremeni principi stomatološkog zbrinjavanja osoba s narušenim zdravljem”.

 

 

Edukacija je bodovana od strane Stomatološke komore Federacije BiH sa 10 bodova.

Doc. dr Vladan Đorđević bio je predavač na teme „Javno-zdravstveni značaj hroničnih nezaraznih bolesti” i “Karakteristike oralne patologije osoba s narušenim zdravljem”.

Doc. dr Borivoj Bjelić održao je predavanje na temu “Racionalna upotreba antibiotika u stomatološkoj praksi”, a prof. dr Ljubomir Todorović na temu “Specifičnosti stomatološkog zbrinjavanja osoba s narušenim zdravljem”

O temi  “Mogućnost stomatološke rehabilitacije osoba s narušenim zdravljem zubnim implantima” govorio je doc. dr Vladimir Biočanin.

Sa Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta (FZF) Univerziteta u Travniku najavili su nastavak serije stručnih predavanja u aprilu mjesecu.