S ciljem unapređivanja znanja, vještina i sposobnosti, i cijeneći stav da je cjeloživotno učenje ključ osiguravanja društvene integracije i postizanja jednakosti u mogućnostima,Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“  kontinuirano organizuje seminare za različite ciljne grupe.

 

Tako je za profesore srednjih škola Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona, Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“   upriličilo seminar na temu „Komunikacijske vještine“.  Dobra komunikacija je ključ uspjeha svake organizacije i usavršavanjem ovih vještina stvaraju se uvjeti za kreiranje ambijenta u kojem se zaposlenici osjećaju ugodno i motivisano za rad.

Prema riječima voditeljice Centra za cjeloživotno učenje, Amre Kraksner, ono što raduje je činjenica da i za ovaj vid obrazovanja postoji veliko interesovanje, tako da je bilo zadovoljstvo raditi sa učesnicima Seminara.

Inače, Seminar je dio programa EkonomijaDA koji već treću godinu realizuje Fakultet poslovne ekonomije Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“.

S obzirom na to da živimo u vremenu kada se granice znanja svakodnevno proširuju, dok postojeća znanja sve brže i više zastarijevaju, cjeloživotno učenje postaje sve važnije u razvoju karijera i uopće u životu ljudi.

Očito je, da bi se išlo ukorak s vremenom, potrebno je učiti tokom cijelog života, tako da je sasvim jasno zašto sve više do izražaja dolazi neformalno obrazovanje.

I na kraju, treba imati na umu da ideja cjeloživotnog učenja i obrazovanja, kao put ka bržem i kvalitetnijem zapošljavanju, polazi od pretpostavke da je čovjek najveće bogatstvo društva i da zato u njega treba ulagati.

This slideshow requires JavaScript.