Federalno ministarstvo prostornog uređenja donijelo je rješenje kojim je data urbanistička suglasnost za izgradnju dionice brze ceste Lašva petlja – Nević Polje, kao dijela brze ceste Lašva – Donji Vakuf, s pratećim objektima, saopćeno je iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

 

Ova brza cesta će se nalaziti na području Zeničko-dobojskog i Srednjebosanskog kantona, odnosno na području općina Busovača, Vitez, Novi Travnik i Travnik, te grada Zenica.

Skupština SBK donijela je Odluku o usvajanju Prostorne osnove s koncepcijom razvoja Izmjene i dopune Prostornog plana SBK 2005-2025. godina. Usvojena trasa brze ceste usaglašena je s predstavnicima svih lokalnih zajednica koje su direktno sudjelovale u procesu njenog odabira.

Dionica brze ceste Lašva – Nević Polje se sastoji od 3 poddionice i to Lašva – Kaonik, Kaonik – Vitez, te Vitez – Nević Polje, ukupne dužine 23 kilometra. Imat će sve karakteristike brze ceste, propisane Zakonom o cestama Federacije BiH, osim dijela koji prolazi kroz poslovnu zonu Vitez, koji će predstavljati magistralni put i njemu će se pristupati preko novoformiranih kružnih tokova na ulazu i izlazu iz poslovne zone.

Pored izgradnje brze ceste, planirana je izgradnja i rekonstrukcija servisnih i lokalnih cesta koje se nalaze u njenom pojasu ili se ukrštaju s njom, kao i regulacija vodotoka na mjestima ukrštanja sa brzom cestom.

U blizini petlje Kaonik predviđena je i izgradnja Centra za upravljanje i kontrolu prometa. Urbanistička suglasnost je izdana nakon složenog višegodišnjeg postupka koji je zahtijevao usuglašavanje prostornoplanske dokumentacije i drugih prethodnih upravnih postupaka, te predstavlja značajan korak u realizaciji projekta izgradnje ovog objekta, saopćeno je iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja.