Vlada Srednjobosanskog kantona danas se nije izjasnila o Izvještaju  o radu Agencije za privatizaciji SBK. Jedan broj ministara izrazio je nezadovoljstvo izvještajm koji je vraćen na doradu.

 

Obraćajući se članovima Vlade, direktor Agencije za privatizaciju, Željko Radoš kazao je da je izvještaj zasnovano na činjenicama i da nema prostora za njegovu dorado, te je upozorio na nezavidnu situaciju u kojoj se nalaze zaposlnici Agencije.

-Agencija 13 mjeseci nije primila ni novčića od Vlade, a zaposlenici pet mjeseci nemaju plaću, topli obrok niti naknadu za troškove prijevoza. Došlo je do grla, iako smatramo da je rješenje u tome da imamo isti tretman kao i 5.300 budžetskih korisnika – kazao je Radoš u izjavi za medije.

Treba li SBK Agenciju za privatizaciju koja godinama gomila gubitke?
Željko Radoš: Došlo do grla!

Na dorađivanju izvještja  insistirao je premijer Tahir Lendo (SDA), ocijenivši da je on prepisan iz prethodnih godina, odnosno da ne sadrži nikakve nove informacije o radu Agencije za privatizaciju.

-I ovu priliku direktor Agencije iskoristio je da, najblaže rečeno, pridikuje Vladi, a u izvještaju je bezbroj netačnih i beskorisnih podataka. Agencija očigledno treba biti transformirana, jer trenutno ne ostvaruje prihode kako bi opstala – naglasio je Lendo.

Treba li SBK Agenciju za privatizaciju koja godinama gomila gubitke?
Tahir Lendo: Netačni i beskorisni podaci!

Ministar obrazovanja, znanosti, kulture, mladih i sporta Bojan Domić (HDZ BiH) stava je da je izvještaj Agencije za privatizaciju odlično te da se na nju vrši pritisak.

-Nije dobro što se na ovaj način vrši pritisak na Agenciju koja, bez obzira što nema potporu i stalno financiranje, uspjela opstati. Mi ovdje govorimo o pet službenika kojima je problem isplatiti plaću i ovo je meni samo jedan od oblika ucjene i pritiska na Agenciju – naglasio je Domić.

Nastavak je ovo višegodišnje prakse jer Agencija za privatizaciju nema posla, pa nema ni prihoda. Proteklih godina Agencija je preživljavala od pozajmica koje je davala Vlada SBK,a koje često nisu vraćane. S druge strane, u HDZ BiH čiji kadrovi od onivanja vode Agenciju za privatizaciju nema volje za transformaciju,a posebno ne za gašanje posrnule Agencije.