Danas je u Federalnoj upravi Civilne zaštite u Sarajevu obilježen 1. mart Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite FBiH. Ovom prilikom održana je Svečana sjednica Federalnog štaba Civilne zaštite u okviru koje su pojedincima i kolektivima, pravnim licima, društvenim i drugim organizacijama i udruženjima, uručena priznanja za posebne zasluge koje dodjeljuje Federalni štab CZ.

 

Za postignute rezultate u radu, organiziranju, opremanju i jačanju sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u FBiH dodijeljene su zlatne značke civilne zaštite, za uloženi trud, zalaganje i ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara dodijeljene su pismene pohvale civilne zaštite, te zahvalnice za saradnju i doprinos u izgradnji sistema zaštite i spašavanja u FBIH.

Travničani nagrađeni na svečanosti u Federalnoj upravi Civilne zaštite u Sarajevu

Na ovoj svečanosti nagrađeno je i dvoje Travničana, pa je tako zlatnu značku CZ dobio Efraim Pinjo direktor Upravne organizacije Teritorijalna vatrogasna jedinica Travnik, a pismenu pohvalu CZ dobila je Arnela Šatrović stručni savjetnik za obuku i organizaciju struktura civilne zaštite i građana u Službi za civilnu zaštitu Općine Travnik. Nagrade su uručili zapovjednica Štaba CZ FBiH Jelka Miličević i direktor Federalne uprave CZ, Fahrudin Solak.