Federalni štab Civilne zaštite, zbog pandemije koronavirusa, donio je nove mjere sa ciljem suzbijanje pojave i daljeg širenja ovog virusa  na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Prema ovoj naredbi, zabranjeno je kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od  jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1.5 metra na području Federacije BiH.  Naređuje se taksi vozačima na području Federacije BiH da u automobilima  mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača uz poštivanje higijensko – epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) i za putnika i za vozača. – stoji, pored ostalog, u naredbi Federalnog štaba Civilne zaštite.

Iz Federalnog štaba Civilne zaštite naređeno je  svim zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH da otvore telefonske linije za građane, koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata, u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći.