Krizni štab Ministarstva zdravstva i socijalne politike je informisao Vladu da je 3.050 ljudi u samoizolaciji, za 1.416 osoba je istekla mjera samoizolacije. Štab je, na današnjoj vanrednoj sjednici održanoj u Travniku,  upoznao Vladu SBK o količinama zdravstvene opreme koja se nabavlja u saradnji preko UNDP-a koje se predložene od strane zdravstvene struke.

 

U postupku kontrole, inspekcije su izvršile nadzor nad 17 poslovnih subjekata, izrečeno je 10.750 KM novčanih kazni za povredu propisa i mjera. Kada su u pitanju naplate koncesija Vlada SBK je upoznata o smanjenoj naplate naknada od koncesija, zbog novonastale situacije. Vlada je donijela Zaključak da Ministarstvo privrede pripremi mjere oko naplate naknade za koncesije, odnosno da se izvrši analiza koncesija koji rade, i da se naplata vrši akontativno dok se ne izvrši premjer eksploatisanih dobara.

Kantonalni štab civilne zaštite upoznao je članove Vlade SBK o stanju na terenu za pripremu alternativnog smještaja potencijalno oboljelih od koronavirusa (CIVID-19) po općinama.  Vlada SBK je donijela Zaključak da Kantonalni sanitarni inspektor svaka 3 dana izvrši kontrolu navedenih lokacija i kontrolu poštivanja naredbi, te da dostavi Izvještaj Vladi SBK.

Ured za javne nabavke obavijestio je prisutne, da je 1.100 vizira donirano od strane UNDP-a za zdravstvene institucije u Srednjobosanskom kantonu.