Službenici MUP-a SBK otkrili su  počinioce koji su paljenjem vatre izazvali šumske požare na području Novog Travnika, koji su za posljedicu imali veću materijalnu štetu i na privrednim i društvenim dobrima. Također, tokom protekle noći u mjestu Bojna, općina Travnik otkriven je počinilac koji je izazvao požar paleći nisko rastinje, koji se proširio na porodičnu kuću kojom prilikom je nastala znatna materijalna šteta.

U cilju rasvjetljavanja ove vrste krivičnih dijela  formirani su istražni timovi u čijem sastavu su pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a, policijskih uprava i policijskih stanica. Takvi timovi su u velikoj mjeri doprinijeli rasvjetljavanju 12 šumskih požara kojima je izazvana  opća opasnost, čijim počiniocima slijedi podnošenje Izvještaja o počinjenom krivičnom djelu nadležnom Kantonalnom tužilaštvu. Za ovo krivično djelo u članu 323. KZ FBiH propisana je kazna zatvora od 3 mjeseca do 3 godine. Također, zbog izazivanja šumskih požara sa manjom materijalnom štetom podneseno je 14 prekršajnih prijava odnosno naloga u saradnji sa Kantonalnom upravom za šumarstvo SBK/KSB.

Policijski službenici će i dalje raditi na sankcionisanju svih počinilaca navedenih krivičnih djela i prekršaja, kako bi se u što većoj mjeri doprinijelo smanjenju broja ovakvih požara i njihovih posljedica.

Ovom prilikom molimo građane da poštuju zakonske propise i da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenim površinama, naročito u blizini šume i bez nadzora, te da sve nezakonite slučajeve blagovremeno prijave u najbližu policijsku stanicu pozivom na besplatan telefonski broj 122.