Pozivamo sve učenike završnih razreda da do 30. aprila 2020. godine popune online prijavni obrazac (https://forms.gle/yoznJ2XJNrhnZ3QS9 ) i na ovaj način apliciraju za stipendiju.

Selekcijski proces se sastoji iz dva dijela:

  1. Nakon zaprimanja prijava, Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ će pozvati sve kandidate, koji ispunjavaju uslove, da pristupe online pismenom ispitu općeg znanja, koji će se održati 5. maja 2020. godine.

U prvom dijelu selekcijskog procesa ukupni broj bodova određuje se na sljedeći način:

  • ocjene iz srednje škole (opći uspjeh) – 20%,

  • takmičenja/priznanja -10 %,

  • test općeg znanja – 40%.

  1. Nakon obrađenih rezultata, Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ određuje bodovni prag, sukladno statističkoj raspodjeli, na osnovu kojeg se određuje broj učenika koji će biti pozvani na intervju, a koji će se održati online 11. maja 2020. godine.

Ukupan broj bodova računa se iz:

  • rezultata prvog dijela selekcije – 70%,

  • intervjua – 30%.

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ misli na vašu budućnost, zato aplicirajte odmah!