Konzulat Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Vitezu, obavještava stranke da od 30. travnja/aprila  2020. godine ponovno uspostavlja rad sa strankama.

 

Konzulat će, do daljnjega, sa strankama obavljati isključivo poslove izdavanja do sada riješenih zahtjeva (putne isprave/putovnica, domovnice, upis činjenice sklapanja braka, upis djeteta u Knjigu državljana i dr.) Do daljnjega, Konzulat neće zaprimati nove zahtjeve stranaka.

Uredovno vrijeme Konzulata sa strankama je svakim radnim danom (osim srijede) od 90:00 do 13:00 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 030 719 200.

 

(KRH VITEZ)