Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ 14. maja 2020. godine organizuje novi LIVE webinar KPE „Poslovanje računovođa i računovodstvenih agencija u vrijeme krize“.

Webinar KPE se održava na web platformi Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, ali ovaj put su teme namjenski i pažljivo birane, te će stručnjaci iz ovih oblasti, između ostalog, govoriti o:

  • utjecaju pandemije COVIDA 19 na ugovorne odnose u privredi,
  • provođenju odluka Vlade FBiH o neposrednoj kontroli cijena u inspekcijskom nadzoru,
  • izazovima i upravljanju kompanijom za vrijeme pandemije – krizni menadžment i
  • investicijama kao potencijalnim mehanizmima za oporavak privrede.

Prijava na live webinar (www.unvi.edu.ba), koji nosi 7 bodova, je obavezna, a naknada u iznosu od 50,00 KM, je prilagođena sadašnjim okolnostima.

Stoga je ovo poziv da nam se pridružite kako bismo zajedno prevazišli nove izazove koji su pred nama!