Predstavnik OSCE-a za slobodu medija, Harlem Désir, i šefica Misije OSCE-a u BiH, Kathleen Kavalec, danas su najstrožije osudili fizički napad i prijetnje novinaru RTV Zenica, Sinanu Gluhiću.

 

Prema izvještajima, član izvjesne političke stranke fizički je napao novinara Sinana Gluhića 5. juna u Zenici. Ranije je predsjednik Kantonalnog odbora iste stranke, prema saznanjima, uputio prijeteći telefonski poziv ovom novinaru. Vjeruje se da su incidenti povezani sa Gluhićevom objavom na društvenim mrežama, od 31. maja, a tiče se kašnjenja u izgradnji lokalnog puta.

-Najoštrije osuđujem sramne i opasne napade na novinara RTV Zenica, Sinana Gluhića, od 5. juna. Ovakvi napadi i prijetnje koje političari upućuju novinarima su apsolutno neprihvatljivi. Pozivam vlasti da odmah istraže ovaj slučaj, da počinitelje dovedu pred lice pravde, te da zaštite novinara Gluhića, – istakao je Désir. Predstavnik OSCE-a za slobodu medija dalje je naglasio da kultura nekažnjivosti ne smije prevladati.

-Svaki napad ili prijetnja upućena novinarima, posebno u vezi sa medijskim istragama koje se tiču pitanja od javnog interesa su neprihvatljivi. Kada se ovakvi slučajevi dese, svi članovi društva ih moraju shvatiti ozbiljno. Ovo se posebno odnosi na vlasti, koje bi odmah morale pružiti novinarima adekvatnu zaštitu, istakla je Kavalec.

Désir i Kavalec su podsjetili na Odluku Ministarskog vijeća OSCE-a broj 3/18 o sigurnosti novinara, koja poziva “političke lidere, javne zvaničnike i/ili vlasti da se suzdrže od provociranja, prijetnji i dopuštanja – te da eksplicitno osude – nasilje nad novinarima“. Désir i Kavalek su zaključili da su napadi na medijske radnike, ponukani prirodom njihovog posla, napadi na slobodu izražavanja, demokratske vrijednosti i pravo građana da budu informisani.