U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2020. godine,  istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka, neovisnih kandidata, udruženja i grupa građana za učešće na Lokalnim izborima 2020. godine.

 

U navedenom roku Centralna izborna komisija BiH je primila 587 prijava političkih subjekata za ovjeru učešća na Lokalnim izborima 2020. godine i to:

– Neovisni kandidati (nacionalne manjine) 47 – Grupe građana 20  – Udruženja građana 2 – Neovisni kandidati 383 – Političke stranke 135

U navedeni broj nisu ušle prijave pristigle u Centralnu izbornu komisiju BiH putem pošte, izvan roka.

Centralna izborna komisija BiH će u skladu sa ranije utvrđenim rokovima izvršiti provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, nakon čega se stiču uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija odnosno listi neovisnih kandidata.