Nakon davanja saglasnosti Predsjedništa Bosne i Hercegovine, direktor FIPA-e Milica Marković će u narednom periodu organizovati potpisivanje istih sa predstavnicima Ureda za investicije Predsjedništva Republike Turske i Agencije za promociju izvoza Republike Mađarske.

 

Ured za investicije Predsjedništva Republike Turske je nacionalna organizacija za promociju mogućnosti investiranja u Tursku i za pružanje pomoći investitorima prije, tokom i nakon dolaska u Tursku. Cilj potpisivanja Memoranduma o saradnji sa FIPA-om je poboljšanje saradnje u oblasti investiranja, uspostavljenje direktnih kontakata privrednika i investitora, stvaranje povoljnih uslova za ekonomski rast i organizacija posjeta na visokom nivou za državne institucije, privatne i javne kompanije i ostale relevantne aktere u ekonomskim odnosima.

FIPA i HEPA (Agencija za promociju izvoza Mađarske) će  potpisati Memorandum o saradnji o dodjeli bezpovratnih finansijskih sredstava za mađarske kompanije koje investiraju u BiH

Vlada Mađarska je formirala Investicioni program Zapadnog Balkana koji podrazumijeva dodjelu bezpovratnih finansijskih sredstava mađarskim kompanijama koje žele investirati u regiju zapadnog Balkana. FIPA će analizirati i procjenjivati svaki nominirani projekat, koristeći kao neke od kriterija poslovne indikatore mađarskih kompanija koje nominuju projekat, zatim značaj projekta za BiH i finansijsku analizu projekta.