Unatoč činjenici da se cijeli svijet nalazi u globalnoj krizi, najveća domaća banka, ASA Banka, zadržala je stabilnost poslovanja, čemu svjedoči i posljednje pripajanje Vakufske Banke. Pod sloganom nove kampanje „Mi nećemo stati“, ASA Banka je još jednom potvrdila svoju opredjeljenost ka izgradnji najveće domaće banke, koja će biti oslonac bh. privredi i stanovništvu.

Stara bh. izreka kaže da se u muci poznaju junaci, a svaka kriza nam to zapravo i pokaže. ASA banka je vodeća domaća banka u FBiH, a u samom temelju naše vizije i misije nalazi se želja da budemo stabilan i dugoročan partner našim sugrađanima i privredi, bez obzira na okolnosti. Često kažem da je BiH za nas više od tržišta, i upravo je to razlog zašto mi nećemo stati. Bitno nam je da svi segmenti našeg društva napreduju, a mi ćemo kroz svoje djelovanje i poslovanje dati potrebnu podršku tom napretku. – Samir Mustafić, Predsjednik Uprave ASA Banke.

Pripajanjem Vakufske Banke, kroz kupovinu većinskog paketa njenih dionica od strane ASA Finance, ASA Banka će dodatno pojačati i svoju zastupljenost na području cijele BiH. Tako će se broj poslovnica povećati sa 20 na 37, dok će kolektiv brojati više od 300 uposlenika. Dodatno, aktiva Banke će iznositi oko 900 miliona KM, a prati je i snažna opredijeljenost ka prelasku praga od jedne milijarde. Snažna domaća banka igra važnu ulogu za bankarsko tržište, dok je istovremeno i bitan faktor napretka ekonomije zemlje, u kontekstu adekvatnijeg odgovora na potrebe lokalne privrede, naročito u kriznim perioda, ističe Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Postoji niz specifičnosti domaće ekonomije, za čije razumijevanje je potrebno ne samo lokalno znanje, već i strateška orijentacija za njihovo razumijevanje. Snažna domaća banka temelj je napretka ekonomije jedne zemlje, jer je značajna za finansiranje malih preduzeća i podržavanje domaće privrede, posebice u kriznim periodima, kada su lokalnim kompanijama i pojedincima potrebni dodatni izvori finansiranja. Dugoročno povjerenje je temelj modernog bankarstva i zbog toga postoji potreba za jakom domaćom bankom, ali i zdravom konkurencijom ino/domaćih banaka. Trenutno aktualna kriza dodatno naglašava potrebu za stabilnim izvorom finansiranja, kako privrede, tako i građanstva. – dodao je Čavalić.

Paralelno sa utjecajem na ekonomiju zemlje, snažni igrači na tržištu doprinose i unapređenju kvalitete usluga u industriji. Tako je danas standard poslovanja u bankarskom sektoru utemeljen na personaliziranom i proaktivnom pristupu klijentima, inovacijama pri kreiranju novih proizvoda i usluga, te sve zastupljenijoj primjeni digitalnih kanala. Na istim modelima i vrijednostima ASA banka temelji svoje poslovanje, te zajedno sa klijentima gradi uspjeh na tržištu.