U sklopu pokretanja novog projekta Eko HUB Blagaj, Omladinski klub Novi Val organizuje prvu akciju čišćenja sa lokalnom zajednicom Stolac, udruženjem za očuvanje prirodne sredine i razvoj turizma ”EkoTUR” Stolac i odredom izviđača ”Bregava” Stolac.

 

Akcija čišćenja će se održati 1.10.2020 (četvrtak) sa početkom u 11:00 h na lokaciji Stolac
„Iznad brane“. Akciji čišćenja se mogu pridružiti svi ostali građani koji žele da na ovaj način doprinesu očuvanju okoliša.

Predstavnici lokalne zajednice Stolac na radnom sastanku su predstavili svoje probleme u
zajednici:

– deponije koje se nagomilavaju kraj rijeke Bregave,
– ilegalne kanalizacije koje se ispuštaju u rijeku Bregavu,
– ilegalna sječa platana kod Nove plaže,
– uz Bregavu poslije Naselja Todorović nema ni jednog kontejnera, turisti uzrokuju deponije
– nemaju adekvatnu pruženu pomoć ekološke organizacije za riješavanje ekoloških problema.

U slučaju vremenskih nepogoda, akcija čišćenja će biti odgođena gdje će se u dogovoru sa
predstavnicima lokalne zajednice Stolac odrediti novi datum.

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske.