U Centru za kulturu općine Travnik, u sklopu kulturne manifestacije Andrićevi dani 2020. održana tribina “Položaj žena u bh. društvu i umjetnosti: Razgovor s pjesnikinjama” koju je organiziralo Udruženje za kulturu Kontrast u saradnji sa JU Gradska biblioteka Travnik.

 

 

O ovoj temi govorile su tri pjesnikinje dr. sc. Melida Travančić, mr. Umihana Krličević Omerović i mr. Emina Selimović. Učesnice su se ovom prilikom osvrnule na mnogobrojne segmente u društvu u koje su uključene, od poslovnog angažmana, djelovanja u nevladinom sektoru, uključivanja u politiku, umjetnost i mnoge druge.

Umihana Krličević Omerović, predsjednica Udruženja za kulturu Kontrast ovom prilikom istakla je da je za žene u BiH baviti se umjetnošću jednak izazov kao i baviti se bilo kojom drugom profesijom, jer je društvo još uvijek zarobljeno određenim stereotipnim razmišljanjima, podjelama na muške i ženske poslove i uloge.

Njene sagovornice Melida Travančić i Emina Selimović osvrnule su se na poziciju žene u nauci, te na podjelu književnosti na mušku i žensku. Tako Emina Selimović ističe da je zagovornica stava Danila Kiša koji kaže da postoji samo jedna književnost i da je ona nedjeljiva. Emina naglašava da u okviru književnosti postoje autori i autorice i mi možemo govoriti o njihovom senzibilitetu ili kvalitetu, ali književnost koju pišu je samo jedna.

Nešto više o poziciji žene u nauci govorila je Melida Travančić koja je naglasila da danas, nažalost, još uvijek tradicionalne rodne uloge umnogome utiču na izbor da žena „krene“ put nauke, da istražuje i kreira svoj prostor u društvu. To se prije svega negativno odražava na ženu (i profesionalno i materijalno), a onda i na razvoj cijelog društva. Danas su žene te koje pomjeraju granice, mora im se dati više podrške, prostora i moraju biti plaćene za svoj rad jednako kao i kolege muškarci.

Udruženje za kulturu Kontrast osnovano je 2019. godine s ciljem unapređenje bh. kulturne scene, te umrežavanja i promovisanja bh. umjetnika i umjetnica.